ເຊົ່າຊື້ບໍລິການ

ບໍລິສັດ ສະບາຍດີ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ


ສ້າງຕັ້ງຂື້ນເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ເຊົ່າຊື້ລົດຈັກແລະລົດໃຫຍ່

 • ອະນຸມັດໄວ
 • ມີສ່ວນຫຼຸດໃຫ້ເມື່ອຈ່າຍຕົງເວລາຢູ່ທີ່ສາຂາ
 • ຄຸນສົມບັດຜູ້ເຊົ່າຊື້


 • ບຸກຄົນທຳມະດາສັນຊາດລາວ ອາຍຸ 18 – 60 ປີ
 • ມີພູມລຳເນົາຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ບໍລິການ


 • ເອກະສານປະກອບການພິຈາລະນາ/ປະກອບເອກະສານ


 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ອອກໂດຍອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ
 • ສຳມະໂນຄົວ
 • Sabaidee Leasing Co.,Ltd.
  (Vientiane Branch Headquarter)
  Beungkhayong, Unit:5, House no.077, Thadeua Road, Sisattanak, Vientiane Capital, Lao PDR