ຂ່າວສານ

ຂ່າວແລະກິດຈະ ກຳ ຕ່າງໆຂອງ ສະບາຍດີ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ

ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼື່ອ ແລະ ສົມທົບທຶນກັບທາງລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼື່ອປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມໃຫຍ່ພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ກັບທາງທະນາຄານກາງແຫ່ງ ສປປ. ລາວ

ອ່ານ​ຕື່ມ

ບໍລິສັດ ສະບາຍດີ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບເຂົ້າສານ ແລະ ໜ້າຫາກ ອະນາໄມ ບໍລິຈາກໃຫ້ກັບໂຮງໝໍ ສະຫວັນນະເຂດ ສປປ ລາວ

ອ່ານ​ຕື່ມ

ບໍລິສັດ ສະບາຍດີ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບເຂົ້າສານ ແລະ ໜ້າກາກອະນາໄມ ໃຫ້ກັບຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ເມືອງ ສັງທອງ ແລະເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

ອ່ານ​ຕື່ມ

ບໍລິສັດສະບາຍດີ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ ໄດ້ແຈກເຂົ້າສານໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ

ອ່ານ​ຕື່ມ

ບໍບໍລິສັດສະບາຍດີເຊົ່າສິນເຊື່ອໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິຈາກເພຶ່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ່ວມທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື ສປປ ລາວ

ອ່ານ​ຕື່ມ