ปฏิทินนักลงทุน

ปี2564

วันที่ รายการ
23/02/2564 ประชุมฺBoard TK ประกาศงบปี 2563 (เวลา 13.30 น.)
01/03/2564 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2563 (Opportunity Day เวลา 14.10-15.10 น.)
26/04/2564 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เวลา 14.00 น.
14/05/2563 ประชุมBoard TK ไตรมาสที่ 1/2564 (เวลา 13.30 น.)
07/06/2564 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2564 (Opportunity Day เวลา 14.10-15.10 น.)
10/08/2564 ประชุมBoard TK ไตรมาสที่ 2/2564 (เวลา 13.30 น.)
16/08/2564 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2564 (Opportunity Day เวลา 14.10-15.10 น.)
09/11/2564 ประชุมBoard TK ไตรมาสที่ 3/2564 (เวลา 13.30 น.)
29/11/2564 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2564 (Opportunity Day เวลา 14.10-15.10 น.)